×

acinus lienalis中文什么意思

发音:
 • 脾小体
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. acinous gland 什么意思
 2. acintigraphy 什么意思
 3. acintya-prabhavata 什么意思
 4. acinu 什么意思
 5. acinus 什么意思
 6. acinus lienis 什么意思
 7. acinus of breast 什么意思
 8. acinus of parotid gland 什么意思
 9. acinus renalis 什么意思
 10. acinus renis 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.