×

atmospheric abort中文什么意思

发音:
 • 大气层内中断飞行
 • 紧急中断大气飞行
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. atmospheres atmospherics 什么意思
 2. atmospheres shadows 什么意思
 3. atmosphere,standard 什么意思
 4. atmospheric 什么意思
 5. atmospheric ablation 什么意思
 6. atmospheric abort system 什么意思
 7. atmospheric absorption 什么意思
 8. atmospheric absorption band 什么意思
 9. atmospheric absorption bands 什么意思
 10. atmospheric absorption loss 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.