embalse de ullivarri中文什么意思

发音:
乌利瓦里水库
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

  1. embalse de torre del aguila 什么意思
  2. embalse de torrejon 什么意思
  3. embalse de tous 什么意思
  4. embalse de uicario 什么意思
  5. embalse de ulldecona 什么意思
  6. embalse de urchesa 什么意思
  7. embalse de urrunaga 什么意思
  8. embalse de usoz 什么意思
  9. embalse de valdecanas 什么意思
  10. embalse de valdeinfierno 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

五种英语表达说“读懂某人”
【英语学习】 那么多英文报 我该如何选择呢?

Copyright © 2023 WordTech Co.