×

couder怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • couder英语什么意思:库代
  • couder法语什么意思:音标:[kude] v.t. 使弯成肘形 i v.t. 使弯成肘形:couder une barre de fer 把一根铁棒弯成肘形 ii se couder v. pr. 弯成肘形 近义词 arquer, arrondir, cambrer, courber, incurver, plier

相关词汇的读音

  1. "coudekerque-branche"怎么读
  2. "coudekerque-village"怎么读
  3. "couder (cratère)"怎么读
  4. "coudersport"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.