album de x japan中文什么意思

发音:
X Japan音乐专辑
 • album:    音标:[albɔm] n.m. 影集 ...
 • de:    音标:[d] prép.
 • x:    音标:[iks] n.m. inv. ...
 • japan:    日本国 日本 东瀛

相关词汇

 1. album de tintin 什么意思
 2. album de twice 什么意思
 3. album de u2 什么意思
 4. album de vixx 什么意思
 5. album de wings 什么意思
 6. album de yoko ono 什么意思
 7. album des beach boys 什么意思
 8. album des beatles 什么意思
 9. album des bee gees 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

【干货】中央文献重要术语法文翻译
80句法语绕口令练练你的舌头!

Copyright © 2023 WordTech Co.