×

axe routier prioritaire中文什么意思

发音:
 • 高度优先线路
 • axe:    音标:[aks] 动词变位提示:ax ...
 • axe routier:    过境道路 直达道路
 • routier:    音标:[rutje] routier ...
 • prioritaire:    音标:[prijɔritεr] a. ...

相关词汇

 1. axe migratoire 什么意思
 2. axe optique 什么意思
 3. axe rome-berlin-tokyo 什么意思
 4. axe rotatif de contournage 什么意思
 5. axe routier 什么意思
 6. axe réel 什么意思
 7. axe transversal d’une suspension à cardan 什么意思
 8. axe vertical 什么意思
 9. axe y 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.