×

emender中文什么意思

发音:
 • émender
  v.t. [法]修订,修正,订正(判决书,文件等)

相关词汇

 1. emeleusite 什么意思
 2. emeli sandé 什么意思
 3. emelian pougatchev 什么意思
 4. emeline 什么意思
 5. emelle 什么意思
 6. emep监测站 什么意思
 7. emer de vattel 什么意思
 8. emerado 什么意思
 9. emerald 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.