gros van中文什么意思

发音:   用"gros van"造句
大万山
 • gros:    音标:[gro] gros, se ...
 • van:    音标:[vã] n.m.[农]簸箕 ...
 • gros:    音标:[gro]gros, sea. ...

例句与用法

  相关词汇

  1. gros porc 什么意思
  2. gros porteur citerne 什么意思
  3. gros rire 什么意思
  4. gros temps 什么意思
  5. gros tony 什么意思
  6. gros éclat de rire 什么意思
  7. gros-bec 什么意思
  8. gros-bec casse-noyaux 什么意思
  9. gros-bec errant 什么意思
  电脑版繁體版EnglishFrancais

  相关法语阅读

  法语学习:中国法语学习者常误用的一个单词
  【干货】法语作文素材 | 必背的55句超常用法语谚语

  Copyright © 2023 WordTech Co.