john smith de jamestown中文什么意思

发音:
约翰·史密斯 (探险家)
 • john:    圣约翰 若望
 • john smith:    约翰·史密斯
 • de:    音标:[d] prép.
 • jamestown:    詹姆斯敦[圣赫勒拿岛]

相关词汇

 1. john sivebæk 什么意思
 2. john slattery 什么意思
 3. john smith 什么意思
 4. john smith (chancelier de l'Échiquier) 什么意思
 5. john smith (homme politique) 什么意思
 6. john smoltz 什么意思
 7. john smybert 什么意思
 8. john smyth 什么意思
 9. john snow 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

法国风景油画大师笔下的塞纳河畔
法语学习 | 学一波各法语区的特色表达法

Copyright © 2023 WordTech Co.