×

mordwa造句

例句与造句

 1. A Polish resistance group, called " Polish Military Organisation " ( Polska Organizacja Wojskowa ) was formed during the war and included a number of the village's residents, including Franciszek Berk, Dbski, StanisBaw Kordy [ , Konstanty Lewandowski, WBadysBaw Mordwa, Jan Sobieraj, Antoni Wilga and J髗ef Wilga.
 2. Antosiak, Bakula, Berk, Bilek, Bitkiem, Blaszkiewicz, Bolinski, Cesarz, Chudzik, Deptula, Duda, Dybinski, Forman, Frontczak, Giardow, Godlewski, Grabowski, Gwiazda, Jozwik, Kardas, Kiec, Kieszczyk, Krajewski, Krawczyk, Krulak, Kuligowski, Kulpan, Kuta, Maka, Maluchnik, Matusiak, Matwicki, Merchel, Mordwa, Mortwionek, Nowotka, Nowotkow, Obrebski, Olender, Opalach, Orzol, Ososki, Pazdrag, Piorkowski, Piotrak, Podym, Pogorzelski, Prusik, Przybylek, Przybytek, Renof, Rykoski, Sasin, Sedrowski, Sidwa, Sierpienski, Sobieraj, Sobiski, Sopech, Stancel, Stefaniak, Suchowiecki, Symolon, Szczepanik, Szewczyk, Szlaga, Sztambor, Wilga, Wroblow, Zaleski, Zokewski, Zygmunt.
 3. It's difficult to find mordwa in a sentence. 用mordwa造句挺难的

相关词汇

 1. "mordvinic branch"造句
 2. "mordvinic languages"造句
 3. "mordvinof"造句
 4. "mordvinov"造句
 5. "mordvins"造句
 6. "mordwand"造句
 7. "mordy"造句
 8. "mordyukova"造句
 9. "more"造句
 10. "more 24"造句
电脑版繁體版English日本語

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.