2014 au burkina faso中文什么意思

发音:
2014年布吉纳法索
 • 2014:    2014; 2014年
 • au:    音标:[o] à和le的结合形式,见 ...
 • burkina:    布基纳法索
 • burkina faso:    布基纳法索 布吉纳法索 上沃尔特共和 ...

相关词汇

 1. 2013至2014年英格兰联赛盃 什么意思
 2. 2014 什么意思
 3. 2014 au bangladesh 什么意思
 4. 2014 au bhoutan 什么意思
 5. 2014 au brésil 什么意思
 6. 2014 au cambodge 什么意思
 7. 2014 au cameroun 什么意思
 8. 2014 au canada 什么意思
 9. 2014 au chili 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

【法语学习】这个单词,法语、英语意思完全不同!
法语电影分类词汇

Copyright © 2024 WordTech Co.