athletic club ajaccien中文什么意思

发音:
阿雅克肖足球俱乐部
 • club:    音标:[klɔb] n.m. 俱乐部 ...
 • ajaccien:    音标:[aʒaksjɛ̃] a.
 • ajaccien:    音标:[aʒaksjɛ̃]a.

相关词汇

 1. athiya shetty 什么意思
 2. athiémé 什么意思
 3. athlete 什么意思
 4. athletic bilbao 什么意思
 5. athletic bilbao b 什么意思
 6. athletic club barnechea 什么意思
 7. athletic club la canée football club 什么意思
 8. athletics d'oakland 什么意思
 9. athletics de philadelphie 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

法语阅读:一些关于甜点的小故事
法语可爱表情包大全 快收藏起来吧!

Copyright © 2023 WordTech Co.