xian de wuzhi中文什么意思

发音:
武陟县
 • xian:    县
 • de:    音标:[d] prép.
 • mont wuzhi:    五指山 (海南)

相关词汇

 1. xian de wuyi (hebei) 什么意思
 2. xian de wuyi (zhejiang) 什么意思
 3. xian de wuyuan (jiangxi) 什么意思
 4. xian de wuyuan (mongolie-intérieure) 什么意思
 5. xian de wuzhai 什么意思
 6. xian de xi (henan) 什么意思
 7. xian de xi (shanxi) 什么意思
 8. xian de xiajiang 什么意思
 9. xian de xian 什么意思
电脑版繁體版EnglishFrancais

相关法语阅读

法语美文|传递满满的正能量
法语学习:中国法语学习者常误用的一个单词

Copyright © 2023 WordTech Co.